องค์การเภสัชฯ ได้รับยา “ฟาวิพิราเวียร์” ยาต้านโควิด-19 จำนวน 40,000 เม็ด จากญี่ปุ่นแล้ว เตรียมแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในทันที

10970

องค์การเภสัชฯ ได้รับยา “ฟาวิพิราเวียร์” ยาต้านโควิด-19 จำนวน 40,000 เม็ด จากญี่ปุ่นแล้ว เตรียมแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในทันที

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 องค์การเภสัชกรรม ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือ ยาอะวีแกน ( Avigan ) ที่จัดซื้อจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 40,000 เม็ด เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 18,000 เม็ด สำหรับกระจายให้กับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และส่งให้กับเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต สำหรับจัดสรรกระจายให้กับโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค จำนวน 18,000 เม็ด นอกจากนี้ได้สำรองสำหรับกรณีจำเป็นเร่งด่วนอีกจำนวน 4,000 เม็ด ทั้งนี้คาดว่าภายในวันศุกร์จะมีการจัดส่งยาดังกล่าวเข้าจากประเทศจีนเพิ่มอีกจำนวน 100,000 เม็ด และภายในเดือนเมษายนจะมีการส่งมอบจากญี่ปุ่นเพิ่มอีก 200,000 เม็ด อีกทั้ง อภ. ยังได้ทำการสั่งซื้อเพื่อสำรองเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลและภาพ : องค์การเภสัชกรรม

Facebook Comments