Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

-

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

      นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองพื้นที่ภาคเหนือ ในปัจจุบันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำ และสถานการณ์ภัยพิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 1 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้ปรับเพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเป็น 2 หน่วย และฐานเติมสารฝนหลวง 1 ฐาน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ได้แก่ เพิ่มหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้

      อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด 33 อำเภอ แต่การปฏิบัติการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา ยังคงมีอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่ยังไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมากนัก โดยพบว่า ค่าความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่ระดับปฏิบัติการ (5,000-10,000 ฟุต) ยังคงมีค่าต่ำกว่า 60% และอากาศยังคงมีเสถียรภาพค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโอกาสการยกตัวของมวลอากาศที่จะก่อตัวเป็นเมฆ และพัฒนาตัวจนเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ รวมทั้งเมฆคิวมูลัสที่เกิดขึ้นยังมีปริมาณและขนาดเม็ดน้ำในก้อนเมฆค่อนข้างน้อย ทำให้เมฆที่เกิดขึ้นไม่พัฒนาตัวและมีแนวโน้มสลายตัวเร็ว

      อย่างไรก็ตาม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องบิน สารฝนหลวง รวมทั้งการตรวจสภาพอากาศ ทั้งจากวิทยุหยั่งอากาศในช่วงเช้า และเรดาร์ตรวจวัดอากาศ (รอบการตรวจทุก 6 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง) โดยมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการรายงานสภาพท้องฟ้าของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 2-4 เมษายน 2563 พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคมีแนวโน้มการเกิดฝนได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้โอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงของพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีมากขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และจะขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลสถานการณ์ความต้องการฝนในพื้นที่โดยตรง ทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 5327-5051 ต่อ 12

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!