ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’

4980

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ “โควิด-19” โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1.อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเปิดใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยจะยังคงเปิดระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานปฏิบัติงายภายใน

2.ปิดการช้งานเคาน์เตอร์เช็กอินในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด ให้ไปใช้เคาน์เตอร์เช็กอินของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

3.ปิดการใช้งานพื้นที่ห้องโถง Bus Gate ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

4.กำหนดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร โดยให้เข้าเฉพาะประตูหมายเลข 3,5 และ 6 และใช้ทางออกที่ประตูหมายเลข 1,2 แและ 6

blank