Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ 'โควิด-19'

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’

-

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ “โควิด-19” โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1.อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเปิดใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยจะยังคงเปิดระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานปฏิบัติงายภายใน

2.ปิดการช้งานเคาน์เตอร์เช็กอินในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด ให้ไปใช้เคาน์เตอร์เช็กอินของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

3.ปิดการใช้งานพื้นที่ห้องโถง Bus Gate ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

4.กำหนดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร โดยให้เข้าเฉพาะประตูหมายเลข 3,5 และ 6 และใช้ทางออกที่ประตูหมายเลข 1,2 แและ 6

Must Read

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563...
error: Alert: Content is protected !!