Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ 'โควิด-19'

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’

-


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ ‘โควิด-19’เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ “โควิด-19” โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1.อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเปิดใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยจะยังคงเปิดระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานปฏิบัติงายภายใน

2.ปิดการช้งานเคาน์เตอร์เช็กอินในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด ให้ไปใช้เคาน์เตอร์เช็กอินของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

3.ปิดการใช้งานพื้นที่ห้องโถง Bus Gate ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

4.กำหนดช่องทาง เข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร โดยให้เข้าเฉพาะประตูหมายเลข 3,5 และ 6 และใช้ทางออกที่ประตูหมายเลข 1,2 แและ 6

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายนอกเขตอำเภอเมืองมากขึ้น เผยวันนี้มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 คน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายนอกเขตอำเภอเมืองมากขึ้น เผยวันนี้มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 คน พร้อมเตรียม Hospitel เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย วันที่ 18 เม.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!