ระวัง!! เว็บไซต์ตั้งชื่อคล้าย หลอกข้อมูลมาตรการเยียวยา 5,000 บาท อาจสูญเงินหมดบัญชี

6670
เว็บไซต์ตั้งชื่อคล้าย หลอกข้อมูลมาตรการเยียวยา 5,000 บาท

ระวัง!! เว็บไซต์ตั้งชื่อคล้าย หลอกข้อมูลมาตรการเยียวยา 5,000 บาท อาจสูญเงินหมดบัญชี

เราไม่ทิ้งกัน !!! มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19
อย่าคลิกลิงค์เว็บไซต์ที่ส่งต่อๆ กันมา อาจเป็นเว็บไซต์ตั้งชื่อคล้าย เลียนแบบ เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัญชีธนาคาร username password ขอรหัส OTP
Iราไม่ทิ้งกัน อันนี้ผิด
เsาไม่ทิ้งกัน อันนี้ผิด
เราไม่nิ้งกัน อันนี้ผิด
เราไม่ทิ้งnัน อันนี้ก็ผิด
หากใจร้อน รีบกดลิงค์ หรือพิมพ์สะกดผิด รีบกรอกข้อมูล คนร้ายกวาดเรียบหมดบัญชี
ต้องตั้งสติ พิมพ์ด้วยตนเอง สะกดพยัญชนะ สระ วรรรณยุกต์ ให้ถูกต้อง พิมพ์ช้าๆ ดูชัดๆ ตรวจทานอีกรอบ ได้แน่ 5,000 บาท
เตือนตัวเอง เตือนพ่อแม่พี่น้อง เตือนเพื่อน ฯลฯ ระวังไวรัสแล้วระวังมิจฉาชีพด้วย