(มีคลิป Video) ชาวบ้านชุมชนช้างเผือก ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยและ Face Shield แจกจ่ายคนในชุมชน ป้องกันโควิด-19

4679

(มีคลิป Video) ชาวบ้านชุมชนช้างเผือก ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย และหน้ากากกันกระเด็น ใช้เองและแจกจ่ายคนในชุมชน ป้องกันโรคระบาดโควิด-19

     รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีการเกิดเชื่อแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หลายพื้นที่หลังประสบกับปัญหาในการใช้ชีวิต และการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าว และจากการที่หน้ากากอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อนั้นเริ่มขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีใช้ในการสวมใส่เพื่อดำรงชีวิตประจำวันในการที่จะต้องออกไปตามจุดต่างๆ ที่อาจเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

     โดยจากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ ทางผู้สื่อข่าวได้ทราบมาว่า ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้มีการนำตัวแทนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาล มาร่วมกันเย็บหน้ากากที่ใช้ในการปิดจมูกจากผ้ารวมถึงผลิตหน้ากากอนามัย และหน้ากากป้องกันการกระเด็น ที่ช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัส โดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในพื้นที่ ซึ่งในการผลิตหน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากป้องกันการกระเด็นนี้มีจุดประสงค์ด้วยการจะแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของเทศบาลตำบลช้างเผือก เพื่อป้องกัน โรคระบาดไวรัสโควิด-19

     โดยทางเทศบาลได้มีการ ให้พนักงาน ที่ว่างเว้นจากการทำงานหนักกันมา ตัดผ้าเย็บหน้ากาก โดยเฉลี่ยแต่ละวันจะสามารถผลิตได้ประมาณ 200 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ส่วนหน้ากากป้องกันการกระเด็นนั้น มีการควบคุมการผลิตโดยฝ่ายสาธารณสุขไม่มีการนำแผ่นพลาสติกใส มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นที่จะนำไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่และพบเจอผู้คนอยู่ตลอดเวลา

     สำหรับการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เนื่องจากขณะนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาแพง ทั้งชุมชนและเทศบาลจึงได้ ดมประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญในการเย็บปักถักร้อย มาช่วยกันทำหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน ได้สวมใส่ ปิดจมูก เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งที่อาจจะกระเด็นออกมาเวลาที่สนทนาในการพูดคุยกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย