เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียนเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี !!

3519
เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียน หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี

เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียนเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี !!

ตามที่กระทรวงการคลัง ให้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับเงินเยียวยาสนับสนุน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน นั้น  ปรากฎว่า มีบุคคลบางกลุ่มฉวยโอกาส! รับลงทะเบียน แล้วหักหัวคิว โดยประกาศผ่านทางเพจฟซบุ๊ก ทางโซเชียล นับเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ช่องว่างมาหารายได้ ที่น่ากังวล คือ การนำข้อมูลสำคัญอย่าง เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขด้านหลังบัตร อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแลกกับการลงทะเบียนให้ โดยข้อมูลสำคัญไปทำธุรกรรมอื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้ ขอเตือนให้ประชาชนพึงระวัง เพราะอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ การลงทะเบียนได้ไม่ได้หมายความว่าจะได้เงิน ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
เตือนภัย ขบวนการรับจ้างลงทะเบียน หักหัวคิว อาจเสียเงินฟรี