blank
blank
Home ข่าวทั่วไทย โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งผ่อนผัน-ยืดระยะเวลาชำระหนี้-ปรับลดดอกเบี้ย!!

โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งผ่อนผัน-ยืดระยะเวลาชำระหนี้-ปรับลดดอกเบี้ย!!

-

blank

โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ออกมาตรการช่วยเหลือ ปชช. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งผ่อนผัน-ยืดระยะเวลาชำระหนี้-ปรับลดดอกเบี้ย!!

วันนี้ (27 มีนาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล ของ อปท. ในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดภาคเรียน
90849198 120792679539065 6259618236363440128 n
ทั้งนี้ ให้โรงรับจำนำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย (สี่เดือนสามสิบวัน)
นอกจากนี้ ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ (1) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน (2) เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
90999314 120792716205728 5078375807601082368 n
ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
90350221 120792722872394 4246300828295495680 n
90890309 120792752872391 2986726562650390528 n
blank

Must Read

แซ่บจนต้องร้องซี๊ดดด กับร้าน “ยำปูม้าเจ็ดยอด สาขาเชียงใหม่” มีคนละครึ่งด้วยนะ ร้านยำขวัญใจชาวเชียงใหม่ ที่จัดเต็มความแซ่บมาแล้วกว่า 3 ปี

แซ่บจนต้องร้องซี๊ดดด กับร้าน "ยำปูม้าเจ็ดยอด สาขาเชียงใหม่" มีคนละครึ่งด้วยนะ ร้านยำขวัญใจชาวเชียงใหม่ ที่จัดเต็มความแซ่บมาแล้วกว่า 3 ปี ขยายสาขาไปทั้งหมดแล้ว กว่า 12 สาขา เรียกได้ว่าร้านปัง ดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว วัตถุดิบของทางร้าน มั่นใจได้ว่า สดสะอาด เพราะทางร้านเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก 3 อย่างคือ รสชาติ ที่แซ่บจัดจ้าน อร่อยโดนใจ คุณภาพ ที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่...