Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่คุมเข้ม! ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

เชียงใหม่คุมเข้ม! ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

-

เชียงใหม่คุมเข้ม! ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

     นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด เพื่อดูแลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยให้มีการจัดตั้งจุดคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดทำคำสั่งมอบหมายให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองกำลังทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ ให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ในทุกตำบล/หมู่บ้าน ทางเข้า-ออกพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง และสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง

     สำหรับในพื้นที่อำเภอสารภี ดอยสะเก็ด แม่อาย ฮอด แม่แตง และดอยเต่า นอกเหนือจะต้องดำเนินการดังกล่าวแล้ว จังหวัดได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ร่วมกับด่านตรวจฯ ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 6 จุด อีกด้วย ได้แก่อำเภอสารภี ขาเข้า บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สารภี (ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน) อำเภอดอยสะเก็ด ขาเข้า บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.ดอยสะเก็ด อำเภอแม่อาย ขาเข้า บริเวณตู้ยามแสนสุข ต. ท่าตอน อ.แม่อาย อำเภอฮอด ขาเข้า บริเวณตู้ยามตำรวจทางหลวงฮอด อ.ฮอด อำเภอแม่แตง ขาเข้า บริเวณตู้ยามบ้านไร่ อ. แม่แตง และอำเภอดอยเต่าขาเข้า บริเวณตู้ยามท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า ซึ่งวิธีการคัดกรองนั้น จะเป็นการคัดกรองบุคคล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาดอันตราย 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน อิตาลี อิหร่าน รวมถึง 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ มาเก๊า และฮ่องกง และคัดกรองบุคคลที่เข้ามาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจังหวัดเชียงใหมได้สั่งการให้ทีม COVID-19 ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ออกไปค้นหาคัดกรอง ติดตาม โดยให้ทำ Home Quarantine แต่ทั้งนี้ จังหวัดได้ประสานสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟเชียงใหม่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้จัดส่งรายชื่อบุคคลที่เดินทางเข้ามาทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าว เพื่อจัดส่งรายชื่อให้ทีมค้นหา COVID-19 ของหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบต่อไป

     โดยข้อมูลจำนวนผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 รวมจำนวน 1,199 คน ประกอบตัวย ผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง 357 คน รถไฟ 68 คน เครื่องบิน 774 คน ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งข้อมูลผู้เดินทางทั้งหมดให้ทุกอำเภอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตามบุคลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

     ด้านนายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสมรวม 19 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสันทราย 2 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1 ราย โรงพยาบาลนครพิงค์ 6 ราย และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อีก 9 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคขณะนี้มี 561 ราย กลับบ้านแล้ว 484 ราย และยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก 77 ราย

      สำหรับการสอบสวนโรคของผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันใหม่จำนวน 4 ราย นั้น พบว่า 3 ราย สัมผัสต่อเนื่องมาจากผู้ป่วยยืนยันรายที่เป็นดีเจ/เอ็มซี ทำงานอยู่ที่ Sound up Pub และ WB Pub ส่วนอีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เที่ยวบิน TG911 ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต่อเครื่องไปยังจังหวัดเชียงราย และกักตัวเองอยู่ที่บ้าน จนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เริ่มมีไข้ และอยู่บ้านกินยาลดไข้เอง และในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้ขับรถจากจังหวัดเชียงรายมายังโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่าในเที่ยวที่ TG911 นั้น ไม่พบว่ามีผู้สัมผัสที่เสี่ยง

      อีกกรณีซึ่งมีการแชร์ข่าวโดยทั่วไปว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ ได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคแล้ว เนื่องจากมีความสนิทสนมกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่ติดมาจากรายที่เป็นดีเจ/เอ็มซี ทำงานอยู่ที่ Sound up Pub และ WB Pub อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมรายดังกล่าวยังไม่เรียกว่าเป็นผู้ป่วย เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีอาการ ซึ่งต้องรอผลการตรวจยืนยันต่อไป

Must Read

นายกฯ เชิญชวนประชาชนคนไทยเที่ยวงานลอยกระทง พร้อมมอบคำอธิษฐานให้ประเทศมีความสุข สงบ ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า

นายกฯ เชิญชวนประชาชนคนไทยเที่ยวงานลอยกระทง พร้อมมอบคำอธิษฐานให้ประเทศมีความสุข สงบ ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า วันนี้ (20 ต.ค. 63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภารกิจก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ...
error: Alert: Content is protected !!