Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95 สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯในภารกิจดับไฟป่า แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95 สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯในภารกิจดับไฟป่า แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

-

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95 สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯในภารกิจดับไฟป่า แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

27 มีนาคม 2563 : ตัวแทนผู้บริหาร เอไอเอส สำนักปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ มอบน้ำดื่ม 100 โหล พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น เพื่อป้องกันควันไฟและฝุ่นละออง
แก่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ ในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยวานนี้ ยังได้มอบน้ำดื่มอีกจำนวน 100 โหล แก่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

เอไอเอส ขอร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในการดับไฟป่า และรักษาผืนป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของประเทศ

S 182140938
S 182140941
S 182140942
S 182140943
S 182140944

Must Read

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์

สธ. เคาะปลดล็อก “กัญชา-กัญชง” พ้นบัญชียาเสพติด นำต่อยอดเศรษฐกิจและทางการแพทย์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงฯได้ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชาทางการแพทย์และส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมีมติเห็นว่า วิถีภูมิปัญญาด้านสุขภาพของไทยมีการนำส่วนของใบกิ่งก้านลำต้นรากมาใช้ จึงปลดส่วนนี้ออก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ... ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังคงสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!