เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95 สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯในภารกิจดับไฟป่า แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

321
เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95

เอไอเอส ภาคเหนือ มอบน้ำดื่มและหน้ากากN95 สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯในภารกิจดับไฟป่า แก่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3

27 มีนาคม 2563 : ตัวแทนผู้บริหาร เอไอเอส สำนักปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ มอบน้ำดื่ม 100 โหล พร้อมด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น เพื่อป้องกันควันไฟและฝุ่นละออง
แก่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ ในภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยวานนี้ ยังได้มอบน้ำดื่มอีกจำนวน 100 โหล แก่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นทีอนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

เอไอเอส ขอร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในการดับไฟป่า และรักษาผืนป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของประเทศ

S 182140938
S 182140941
S 182140942
S 182140943
S 182140944

Facebook Comments