ประกาศเลื่อนการเกณฑ์ทหารเป็นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

3568

ประกาศเลื่อนการเกณฑ์ทหารเป็นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

ประกาศกระทรวงกลาโหม ให้เลื่อนการเกณฑ์ทหารประจำปี 2563 ไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 เพื่อป้องการระบาด #โควิด19
ประกาศเลื่อนการเกณฑ์ทหารเป็นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563