ประกาศปิดสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ชั่วคราว หลังพบบุคลากร 1 ราย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

6808

ประกาศปิดสำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ชั่วคราว หลังพบบุคลากร 1 ราย อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีบุคลากรจำนวน 1 คน อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ซึ่งได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนโรคแล้ว โดยในระหว่างนี้ผู้ประกันตน นายจ้างสามารถยื่นเรื่องได้ทางไลน์ อีเมล์ แฟ็กซ์หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้หากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะเปิดให้บริการตามปกติต่อไป

QAZrP2.jpg

Facebook Comments