สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 91 ราย รวมทั้งหมด 1,136 ราย วันที่ 27 มีนาคม 2563

14434
ประเทศต่างๆ ที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตจาก โควิด-19 ข้อมูล ณ 27 มีนาคม

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 91 ราย รวมทั้งหมด 1,136 ราย วันที่ 27 มีนาคม 2563

กระทรวงสาธารณสุข แถลงวันนี้ (27 มีนาคม 2563) มียอดผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 91 ราย รวมทั้งหมด 1,136 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 1. กลุ่มเดิมที่สัมผัสผู้ป่วยและไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้ รวม 30 ราย
  -สนามมวย 5 ราย
  -สถานบันเทิง 7 ราย
  -ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายงานก่อนหน้านี้ 18 ราย
 2. กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 19 ราย
  -กลับจากต่างประเทศ 10 ราย แยกเป็นคนไทย 9 และชาวต่างชาติ 1 ราย
  -ทำงานในสถานที่แออัดและใกล้ชิดชาวต่างชาติ 5 ราย เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด เป็นพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเสิร์ฟ เจ้าของธุรกิจ
  -กลุ่มอื่นๆที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 4 ราย
 3. กลุ่มที่ได้รับผลแลปยืนยันพบเชื้อ แต่รอการสอบสวนโรค รวม 42 ราย

สรุป ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น 1,136 ราย รักษาหายแล้ว 97 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,035 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ประเทศต่างๆ ที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตจาก โควิด-19 ข้อมูล ณ 27 มีนาคม

**ประเทศต่างๆ ที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตจาก โควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563