ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ ‘โควิด-19’

18221

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ ‘โควิด-19’

      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า เรียน พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ได้ระบาดไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กลายเป็นวิกฤติที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จังหวัดเชียงใหม่เองก็กําลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้เช่นกัน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัส โคโรน่า (Covid-19) ในครั้งนี้

      สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีการพัฒนาขึ้นทุกวัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะ รับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที โดยช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายหรือสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อที่มาจาก ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่นฯลฯ และพยายามแยกออกมาจากประชาชนของเรา แต่ในขณะนี้พบว่ามีคนไทยและคน เชียงใหม่ก็ติดเชื้อนี้แล้วเช่นกัน จึงทําให้เราต้องเพิ่มความเข้มข้นในการทํางาน เรามีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการ แพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง โดยการปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนมารวมตัวกันมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามมวย บ่อนไก่ ฯลฯ ซึ่งหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยมีมาตรการเหล่านี้เช่นกัน ผลที่ตามมาคือมีประชาชนบางส่วน เดินทางกลับภูมิลําเนา แน่นอนว่าเมื่อญาติพี่น้องกลับบ้าน พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ย่อมมีความดีใจที่ลูกหลานกลับบ้าน แต่ใน สถานการณ์ขณะนี้ ผมอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมา ช่วยกันเฝ้าระวังตัวเองและคนรอบข้าง โดยการ

1. ดูแลและป้องกันตนเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมืออย่างสม่ําเสมอ ใส่หน้ากากอนามัย(หน้ากากอนามัยแบบผ้าก็ได้) เมื่อออกจากบ้าน

2. หลีกเลี่ยงไปในที่แออัดหรือที่ชุมชน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร

3. หากท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้กันตัวเองจากคนในครอบครัวอย่างน้อย 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการ หากรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์

      ประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เปราะบางสําหรับการ ระบาดในครั้งนี้ ผู้สูงอายุ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า มักจะมีอาการหนักและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง ผมอยากให้ พี่น้องระมัดระวังในการสัมผัสใกล้ชิดกับท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ เนื่องจากว่าบางครั้งคนที่ไม่อาการหรืออาการเล็กน้อย ก็อาจจะนําโรคไปสู่ท่านได้ ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม

      วิกฤติโรคระบาดที่เกิดขึ้น ความกังวล ความหวาดกลัว เป็นเรื่องปกติของพวกเราทุกคน เพราะเรากําลังต่อสู้กับ โรคใหม่ที่เราไม่รู้จักมาก่อน แต่หากทุกคนช่วยกันปกป้องตัวเอง ปกป้องครอบครัวที่พวกเรารัก ดําเนินชีวิตด้วยความ ระมัดระวัง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร่วมมือ ร่วมใจกัน จะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการรับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้

     ขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ต่อสู้ไปด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้น วิกฤติการระบาดของโรคนี้ไปได้อย่างแน่นอน

ด้วยความรักและเคารพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments