Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ 'โควิด-19'

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ ‘โควิด-19’

-

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงชาวเชียงใหม่ กรณีสถานการณ์ ‘โควิด-19’

      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุว่า เรียน พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ได้ระบาดไปทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กลายเป็นวิกฤติที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จังหวัดเชียงใหม่เองก็กําลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้เช่นกัน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดของไวรัส โคโรน่า (Covid-19) ในครั้งนี้

      สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีการพัฒนาขึ้นทุกวัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะ รับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที โดยช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายหรือสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อที่มาจาก ประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่นฯลฯ และพยายามแยกออกมาจากประชาชนของเรา แต่ในขณะนี้พบว่ามีคนไทยและคน เชียงใหม่ก็ติดเชื้อนี้แล้วเช่นกัน จึงทําให้เราต้องเพิ่มความเข้มข้นในการทํางาน เรามีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีการ แพร่ระบาดของโรคขยายไปในวงกว้าง โดยการปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีประชาชนมารวมตัวกันมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามมวย บ่อนไก่ ฯลฯ ซึ่งหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยมีมาตรการเหล่านี้เช่นกัน ผลที่ตามมาคือมีประชาชนบางส่วน เดินทางกลับภูมิลําเนา แน่นอนว่าเมื่อญาติพี่น้องกลับบ้าน พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ย่อมมีความดีใจที่ลูกหลานกลับบ้าน แต่ใน สถานการณ์ขณะนี้ ผมอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมา ช่วยกันเฝ้าระวังตัวเองและคนรอบข้าง โดยการ

1. ดูแลและป้องกันตนเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมืออย่างสม่ําเสมอ ใส่หน้ากากอนามัย(หน้ากากอนามัยแบบผ้าก็ได้) เมื่อออกจากบ้าน

2. หลีกเลี่ยงไปในที่แออัดหรือที่ชุมชน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร

3. หากท่านเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขอให้กันตัวเองจากคนในครอบครัวอย่างน้อย 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการ หากรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์

      ประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เปราะบางสําหรับการ ระบาดในครั้งนี้ ผู้สูงอายุ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า มักจะมีอาการหนักและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูง ผมอยากให้ พี่น้องระมัดระวังในการสัมผัสใกล้ชิดกับท่านผู้สูงอายุเหล่านี้ เนื่องจากว่าบางครั้งคนที่ไม่อาการหรืออาการเล็กน้อย ก็อาจจะนําโรคไปสู่ท่านได้ ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่นอกจังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม

      วิกฤติโรคระบาดที่เกิดขึ้น ความกังวล ความหวาดกลัว เป็นเรื่องปกติของพวกเราทุกคน เพราะเรากําลังต่อสู้กับ โรคใหม่ที่เราไม่รู้จักมาก่อน แต่หากทุกคนช่วยกันปกป้องตัวเอง ปกป้องครอบครัวที่พวกเรารัก ดําเนินชีวิตด้วยความ ระมัดระวัง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร่วมมือ ร่วมใจกัน จะรวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการรับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้

     ขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ต่อสู้ไปด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผมเชื่อว่าเราจะผ่านพ้น วิกฤติการระบาดของโรคนี้ไปได้อย่างแน่นอน

ด้วยความรักและเคารพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!