Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ผ่อนผันให้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือในห้างฯได้

มท. สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ผ่อนผันให้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือในห้างฯได้

-

กระทรวงมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด ผ่อนผันให้เปิดศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือในห้างฯได้

      วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่าสืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างทั่วไปต้องปิดไปด้วย จึงมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพท์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ซิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุด

     ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้จังหวัดพิจารณาการผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้

Must Read

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”

เปิดวิธีง่ายๆ ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เงื่อนไขของ คนละครึ่ง -ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ www.คนละครึ่ง.com -เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ กำหนดการ - เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่...
error: Alert: Content is protected !!