ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” รายได้เพื่อสมทบทุน”โครงการสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัย” ในเขตอ.อมก๋อย

📣📣 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคม สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ)
ขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล “พลังแห่งความรัก” รายได้เพื่อสมทบทุน”โครงการสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัย” ในเขตอำเภออมก๋อย ซึ่งชาวบ้านยังไม่มีส้วมใช้จำนวนมาก 🎼🎵🎙🎤🎷

พบกับบทเพลงอันไพเราะในความทรงจำจาก อ้วนวารุณี / เจิน เจิน / นิตยา บุญสูงเนิน

ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัตรราคา 1,500 / 1,000 / 500 บาท
สอบถามรายละเอียดการจองบัตร :
โทร 094-7577978, 064- 9546597
line@: amscmualumni

     รายได้เพื่อสมทบทุน”โครงการสร้างส้วมเพื่อสุขอนามัย” ในเขตอำเภออมก๋อย ซึ่งชาวบ้านยังไม่มีส้วมใช้จำนวนมาก 🎼🎵🎙🎤🎷