ลองไปเลือกหาดู สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจ `”จำหน่ายสินค้า” ในราคายุติธรรม

5603

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมใจจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม

นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานไปยังเครือข่ายสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้ง ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ ให้จำหน่ายสินค้า
ในราคาที่ยุติธรรมให้กับประชาชน หลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศ พ.ร.ก ฉุกเฉิน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งกำลังระบาดในขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดราคาสินค้า ไม่ให้อาศัยช่วงเวลานี้ในการขึ้นราคาสินค้า จึงประสานสหกรณ์ในพื้นที่ให้กำหนดราคาขายที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีสหกรณ์ที่เปิดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อผู้บริโภค อาทิ

1. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จำหน่ายข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 45 กก. ราคา 1,500 บาท
ข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 5 กก. ราคา 170 บาท ข้าวหอมมะลิ 45 กก. ราคา 1,650 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 195 ราคา 195 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 311296

2.สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 10 กก. ราคา 400 บาท ขนาด
5 กก. ราคา 220 บาท ขนาด 2 กก. ราคา 90 บาท ขนาด 1 กก. ราคา 50 บาท ข้าวหอมมะลิ 5 % ขนาด
5 กก. ราคา 210 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% ขนาด 1 กก. ราคา 55 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 475237

3. สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด จำหน่ายข้าวหอมมะลิเก่าเบอร์ 1 คัดพิเศษ 44 กก. ราคา 1,700 บาท ข้าวมะลิเก่า 10% 45 กก. ราคา 1,600 บาท ข้าวมะลิใหม่ 15 กก. ราคา 590 บาท ข้าวมะลิเก่า คัดพิเศษ
5 กก. ราคา 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 453021

4.สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ – ลำพูน จำกัด จำหน่ายไข่ไก่คุณภาพ ขนาด เบอร์ 0 ราคา 111 บาท ต่อ แผง (30 ฟอง) ขนาด เบอร์ 1 ราคา 102 ต่อแผง ขนาด เบอร์ 2 ราคา 96 บาท ต่อแผง ขนาดเบอร์ 3 ราคา 90 บาท ต่อแผง ขนาดเบอร์ 4 ราคา 87 บาท ต่อแผง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 022372

5.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จำหน่ายนม UHT ลังละ 288 บาท แพ็คละ 48 บาท (ทุกรส) นมถุง
พาสเจอร์ไรส์ ราคาถุงละ 7 บาท นมพาสเจอร์ไรส์ ราคาขวดละ 25 บาท ไอศกรีม จำหน่ายถ้วยละ 12 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (053) 963200

6.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ (ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรภาคเหนือ) เปิดจุดจำหน่ายสินค้า
ทั้งข้าวสาร ผัก ผลไม้ เช่น กะหล่ำปลี พริก แตงกวา ฝักทอง มะเขือเทศ ข้าวโพด เป็นสินค้าปลอดภัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน สอบถามรายละเอียดได้ที่ (053) 112900

ทั้งนี้สหกรณ์มีสินค้าพร้อมจำหน่ายและเพียงพอต่อความต้องการ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง สามารถหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยไม่ต้องเดินทางไกล และยังได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย

****************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
26 มีนาคม 2563

Facebook Comments