สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบราคาสินค้าไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

7133
ไข่ไก่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบราคาสินค้าไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าไข่ไก่ตามห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด ตลาดจำหน่ายสินค้าบริโภค และผู้ประกอบการรายใหญ่ (บริษัท ฟาร์มแอนด์ฟีลด์ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน) สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้ดังนี้

S 36995096

1. สถานการณ์การผลิต: ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเฉลี่ย 500,000 ฟอง/วัน ลดลงจากช่วงก่อน เนื่องจากไก่กินอาหารน้อยลงในช่วงฤดูร้อน ผู้เลี้ยงรายย่อยหลายรายปลดระวางแม่ไก่ จึงอยู่ในระหว่างรอไก่พันธุ์รอบใหม่ ผู้เลี้ยงบางส่วนเลิกเลี้ยงเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้น

S 36995099

2. สถานการณ์ราคา
ราคาขายส่ง
– ไข่คละ ราคา 2.80 บาท/ ฟอง
– เบอร์ 0 ราคา 3.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 3.20 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 3.00 บาท/ฟอง
– เบอร์ 3 ราคา 2.80 บาท/ฟอง
ราคาจำหน่ายปลีก
– เบอร์ 0 ราคา 3.70 – 4.50 บาท/ฟอง
– เบอร์ 1 ราคา 3.40 – 4.00 บาท/ฟอง
– เบอร์ 2 ราคา 3.20 – 3.70 บาท
– เบอร์ 3 ราคา 3.00 – 3.30 บาท

S 36995097

S 36995100

Facebook Comments