PEACE นำร่อง ใช้รถพ่นยาทางการเกษตร พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่

5612

PEACE นำร่อง ใช้รถพ่นยาทางการเกษตร พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการทำงานของรถผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ประจำการอยู่ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยรถคันดังกล่าวเป็นรถที่ได้รับการประสานงานมาจากองค์กร “PEACE” (Policy & Economic Alliance Caring of Earth)

     นายชนัสถ์นันท์ ขจรภูวพงศ์ ประธานองค์กร PEACE กล่าวว่า รถคันดังกล่าวนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น และยังมีน้อยมากในเมืองไทย ปกติใช้เป็นรถพ่นยาทางการเกษตร มีความจุ 1,000 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของพื้นที่ และความแรงในการพ่น โดยได้นำมาใช้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด อยู่ประจำที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ขณะนี้กำลังสั่งประกอบเพิ่มอีกเพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว

     PEACE เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาดูแลเรื่องปัญหาโลกร้อน แต่ควบคุมในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ มีสมาชิกกว่าร้อยประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด จึงมีการก่อตั้งปฏิบัติการณ์ร่วมกันเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากพันธมิตรในองค์กร และขยายความช่วยเหลือไปทั่วโลก โดยเริ่มที่ประเทศไทยและนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments