ประกันสังคมยืนยัน! ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 สามารถลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทได้ เริ่ม 28 มี.ค. 63 นี้

blank

ประกันสังคมยืนยัน! ผู้ประกันตน ม.39 ม.40 รวมถึง ม.33(ที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน 6 เดือน) สามารถลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทได้ เริ่ม 28 มี.ค. 63 นี้

    กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการดูแลและเยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน) มีรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39, 40
2. ผู้ประกันตนในมาตรา 33 (ที่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 6 เดือน) ซึ่งยังไม่ได้รับสิทธิ์กรณีว่างงาน
3. ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ประกอบอาชีพ มีรายได้ (ซึ่งส่วนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลอื่นที่มีอยู่ประกอบการวินิจฉัยจ่ายเงิน)  ทั้งนี้ งบประมาณที่จะจ่ายทั้งหมด มาจากกระทรวงการคลัง

โดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-18.00 น. ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลักฐานในการลงทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ข้อมูลส่วนบุคคล
-ข้อมูลนายจ้าง(ถ้ามี)

เมื่อผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถรับเงินเยียวยาผ่าน
1.พร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

Ql7ggq.jpg blank