blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม - 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม – 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

-

blank

ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม – 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ตามประกาศของรัฐบาล ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน คณะสงฆ์ทั่วประเทศ งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 137 / 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

     ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศปิดวัดและสำนักปฏิบัติธรรม (งดรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

blank

blank

Must Read

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ลุยโรดโชว์  9 จังหวัด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ 5 โดยมี...