blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม - 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม – 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

-

ประกาศปิดวัดพระธาตุศรีจอมทอง 25 มีนาคม – 12 เมษายน นี้ ป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงมากขึ้น ตามประกาศของรัฐบาล ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน คณะสงฆ์ทั่วประเทศ งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 137 / 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เรื่อง มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

     ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อ ทางวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศปิดวัดและสำนักปฏิบัติธรรม (งดรับผู้เข้าปฏิบัติธรรม) ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

blank

blank

Must Read

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้

ศบค. เผยมาตรการหลัก ร้านอาหารต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังได้รับการผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ วันที่ 15 พ.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลายร้านอาหาร หลังจากที่ได้มีการปรับสีของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ โดยมีทั้ง มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการจำเพาะ ดังนี้ มาตรการหลัก 1. สถานประกอบกิจการประเมิน Thai Stop...
error: Alert: Content is protected !!