เชียงใหม่ คาดผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง จ.เชียงใหม่ในการแก้ไวรัสโควิดตกงาน 2 หมื่นคน

9131
จ.เชียงใหม่ในการแก้ไวรัสโควิดตกงาน

เชียงใหม่ คาดผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง จ.เชียงใหม่ในการแก้ไวรัสโควิดตกงาน 2 หมื่นคน

คาดผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง จ.เชียงใหม่ในการแก้ไวรัสโควิดตกงาน 2 หมื่นคน ขณะที่คนว่างงานที่ได้รับผลกระทบสถานประกอบการปิดเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและคำสั่ง Shut Down จังหวัดเชียงใหม่ แห่ลงทะเบียนรับเงินชดเชยประกันสังคม จนล้นสำนักงาน เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเป็นจุดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงได้มีการตั้งจุดคัดกรองและย้ายจุดลงทะเบียนออกมาด้านนอกศาลากลาง ด้านเจ้าหน้าที่ประกันสังคม แนะนำให้ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวยาวและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

S 21618849

การประกาศปิดสถานที่เสี่ยง โควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 ออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งในคำสั่งดังกล่าวสั่งปิดห้างร้านต่างๆ มากถึง 28 กลุ่ม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ พนักงาน ลูกจ้าง โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่ถูกสั่งปิดเบื้องต้นต่อเนื่องตั้งแต่ 23 มีนาคม 63 ถึง 13 เมษายน 63 ระยะเวลา 22 วัน ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกอยู่ในสถานะ คนว่างงาน ทำให้บรรยากาศที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ด้านในศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานจากวิกฤติไวรัสโควิด แพร่ระบาด มาขอทะเบียน รับเงินชดเชยประกันสังคม เป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง ตั้งจุดคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสคิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ย้ายจุดลงทะเบียนไปด้านอกศาลากลาง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาลงทะเบียน ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนปฏิบัติตามกฎเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

S 21618841

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำ หรือผู้ประกันตนเอง จะมีสิทธิได้การช่วยเหลือ ทั้งการได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน กรณีต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปจนถึงการขยายกำหนดเวลาในการจ่ายเงินสมทบเพื่อให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระยะนี้ ส่วนคนว่างงาน ที่เคยจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาต่อเนื่อง สามารถขอรับเงินชดเชย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกองทุนประกันสังคมได้ตามเงื่อนไข

S 21618854

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะกรรมการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

S 21618850

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ทราบว่าทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด ไม่มีงานทำถึง 2 หมื่นคน ซึ่งสองวันที่ผ่านมามีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 700 คน และหลังจากนี้คาดว่าจะมีผู้ที่ตกงานมาลงทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ การรวมตัวของคนมากๆอาจจะทำใกห้เสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ที่ว่างงานขึ้นทะเบียนออนไลน์ ที่เวปไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

S 21618845

S 21618843

S 21618844

S 21618847

S 21618851

S 21618852

S 21618846