รพ.สันกำแพง ประกาศงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่ 26 มี.ค. 63 นี้ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลรองรับสถานการณ์จากการระบาดของโรค

รพ.สันกำแพง ประกาศงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ตั้งแต่ 26 มี.ค. 63 นี้ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลรองรับสถานการณ์จากการระบาดของโรค

     วันที่ 24 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลสันกำแพงออกประกาศ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสันกำแพงเป็นโรงพยาบาลรองรับสถานการณ์จากการระบาดของโรค COVID-19 โดยโรงพยาบาลสันกำแพง งดให้บริการผู้ป่วยทั่ว ไปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป