Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ หลายโรงพยาบาลในเชียงใหม่ ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี พร้อมทั้งเปิดบริการส่งยาถึงบ้าน ลดความแออัดป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

หลายโรงพยาบาลในเชียงใหม่ ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี พร้อมทั้งเปิดบริการส่งยาถึงบ้าน ลดความแออัดป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

-

หลายโรงพยาบาลในเชียงใหม่ ประกาศงดเยี่ยมทุกกรณี พร้อมทั้งเปิดบริการส่งยาถึงบ้าน ลดความแออัดป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

จากกรณีที่สถานการณ์โควิด-19 ในเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดได้ออกมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 28 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. นั้น

ขณะนี้หลายโรงพยาบาลในเชียงใหม่ ได้ปรับมาตรการตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ โดยหลายโรงพยาบาลได้มีประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย รวมถึงการเปิดบริการจัดส่งยาถึงบ้านผ่านไปรษณีย์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโรงพยาบาลตามภาพดังนี้

S 34783242

S 34783243
90293433 638849829993333 6619290269588127744 n 0
90392376 2595914970680818 3318716384896090112 n
90649381 913545229078753 5040945803271602176 n
90655718 593100601283101 1495654126686568448 n 0
90799467 893677584416863 310244514495201280 o

QOvQOE.jpg91117956 3151415011569286 2066149594617610240 n 0

Must Read

“เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง

“เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง “เราชนะ” จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท ที่ประชุม ครม.เห็นชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านการลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” จะครอบคลุมถึงเรื่องการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟในเขตเมือง  โดยจะหมายรวมถึงการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ยกเว้นการขนส่งทางอากาศ  โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการรายละเอียดด้านเงื่อนไขและจะทำการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้ประชาชนทราบต่อไป
error: Alert: Content is protected !!