เชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า หลังมีประกาศให้ปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19”

5004

จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้า หลังมีประกาศให้ปิดพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางห้างฯได้ให้ความร่วมมืออย่างดี พร้อมจัดทำจุดยืนรอชำระค่าสินค้า เว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ไว้ด้วย

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียด ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักงาน ธนาคาร สำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคทีอื่นเท่านั้น

      จากการตรวจสอบห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ พบว่า ทางห้างได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำจุดยืนรอชำระค่าสินค้า โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร ไว้ด้วย ขณะที่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจากทางห้างฯ ให้นำสินค้าอุปโภค บริโภคมาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือ

Facebook Comments