กองบิน 41 ปรับเวลาผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะ 06.00-20.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

4758

กองบิน 41 ปรับเวลาผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะ 06.00-20.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

       กองบิน 41 แจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล กองบิน 41 ขอปรับเวลาการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ ได้เฉพาะเวลา 06.00-20.00 น. เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

Facebook Comments