blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ กองบิน 41 ปรับเวลาผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะ 06.00-20.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

กองบิน 41 ปรับเวลาผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะ 06.00-20.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

-

blank

กองบิน 41 ปรับเวลาผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะ 06.00-20.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

       กองบิน 41 แจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล กองบิน 41 ขอปรับเวลาการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ ได้เฉพาะเวลา 06.00-20.00 น. เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

blank

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!