เตรียมเข้าที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้ มาตราการเยียวยา ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

2415

นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง เตรียมหารือมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระยะที่ 2 ในที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้ (24 มี.ค.63) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะใช้ยาแรงหากมีความจำเป็น โดยก่อนตัดสินใจจะสอบถามข้อมูลรอบด้านจากทุกฝ่ายก่อน
.
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19 อย่างเป็นทางการทั้งหมดจะรวมอยู่ในเวปไซด์ของทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th และเฟสบุคไทยคู่ฟ้า รวมถึงเฟสบุคโฆษกรัฐบาล และรองโฆษกรัฐบาลทั้งสอง และพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย

#โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม