เช็คที่นี่!! สถานที่-ห้างร้านเชียงใหม่ ประกาศปิดบริการชั่วคราวเข้มมาตรการระวังโควิด-19

14552
สถานที่ ห้างร้าน ปิดบริการชั่วคราว

เช็คที่นี่!! สถานที่-ห้างร้านเชียงใหม่ ประกาศปิดบริการชั่วคราวเข้มมาตรการระวังโควิด-19

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563
ทั้งนี้ ยกเว้น เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศ ดังต่อไปนี้
1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (ท็อปส์ มาร์เก็ต)
2) ร้านขายยา รวมทั้ง Boots
3) ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
4) ธนาคาร
5) และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่าน
cenair

2.ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่  ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 63 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.ทั้งนี้ ยกเว้น เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศ ดังต่อไปนี้

1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์)
2) ร้านขายยา รวมทั้ง Boots , Watsons
3) ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery)
4) ธนาคาร
5) และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
บริษัทฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่าน
cenfest
3.ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว เราเพียงขอปิดพื้นที่การขายบางส่วน แค่บางส่วน ! เพราะ ซูปเปอร์มารเก็ต ธนาคาร ร้านขายยา ไปรษณีย์ไทยร้านอาหารแบบ Delivery และสั่งกลับบ้าน ในศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ ลูกค้ายังสามารถมาช้อปของกินของใช้กันได้ยาวๆ ไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหารหรือยา หายห่วงได้เลยค่ะ แวะมาที่กาดสวนแก้วได้ทุกวัน ในโซนที่เปิดให้บริการ เราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ
kad1
4. ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยประกาศจังหวัด เชียงใหม่ เนื่องด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางศูนย์การค้าเมญ่าฯ จะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 เวลา 18.00 น. – 13 เม.ย.63 ยกเว้นธุรกิจบางประเภทยังคงเปิดให้บริการ ดังนี้
1) ซูเปอร์มาร์เก็ต (ริมปิง)
2) ร้านขายยา
3) ร้านค้าขายสินค้าต่อการดำรงชีวิต
4) ร้านอาหารเฉพาะนำกลับบ้าน
5) ธนาคาร
จะเปิดให้บริการ 11.00-20.00 น. ทุกวัน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 052 081 555
maya 1
5. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ประกาศจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทางศูนย์การค้าฯ ยินดีปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข โดยจะปิดให้บริการชั่วคราวบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ ทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงส้ยประการใด สามารถ inbox มาสอบถาม หรือติดต่อได้ที่  โทร. 053-107888
prome 26.อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร NARIT จึงขอประกาศปิดการให้บริการนิทรรศการดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดูดาว (Public Night) ในพื้นที่บริการประชาชนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
1) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ต. วังเย็น อ. แปลงยาว ฉะเชิงเทรา และ
4) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ต. เขารูปช้าง อ. เมือง สงขลา
ทั้งนี้ เราจะประเมินสถานการณ์ และจะประกาศเปิดให้บริการในโอกาสต่อไป “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม #เราจะผ่านวิกฤต #COVID19 ไปด้วยกันนนNARIT มีความห่วงใยไปยังประชาชนชาวไทยทุกคน และขอส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อรับมือต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ด้วยรักและห่วงใย จากหัวใจ #TeamNARIT…
new 01

7.Tiger Kingdom แจ้งลูกค้าทุกท่านเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายที่รัฐบาลได้ออกประกาศ เรื่องการแพร่กระจายของ ไวรัส Covid 19 Tiger Kingdom ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid 19 นี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และลูกค้าทุกท่าน ทางเราจึงมีการ ปิดชั่วคราวในส่วนของห้องอาหาร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ในเวลา 18.00 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 13 เมษายน 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้งค่ะ ส่วนของการเข้าชมเสือ เรายังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ 08.00 – 18.00 น. (ปิดขายบัตรเวลา 17.30 น. ค่ะ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-860704 หรือ 061-2682966 อีเมล์ Sale.cnx@tigerkingdom.com Line ID: 0612682966

4

8. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  “ปิดให้บริการชั่วคราว” รวมถึงพื้นที่ออกกำลังกายทุกโซน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

3

9. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงปิดสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
90014913 2910991595646446 8087097812602322944 o10. องค์การสวนสัตว์  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19, องค์การสวนสัตว์ จึงปิดให้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 รวมถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 –

zoo11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อป้องกันไวรัส covid-19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประกาศงดลงทะเบียนรับเงินประกันคืน ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส covid-19 จะคลี่คลาย แต่สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซด์ ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2563 และ เริ่มคืนเงินประกัน วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เช่นเดิม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1129

90630436 10215282929098952 2946531604404633600 n

12. โครงการวันนิมมาน เชียงใหม่ ตอบรับตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ทั้งนี้จะเปิดให้บริการเฉพาะโซนอาหาร One Market และร้านอาหารสำหรับซื้อกลับบ้านเท่านั้นพบกันใหม่วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 นะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้เเข็งเเรง แล้วเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ

13. Tube Trek Water Park Chiangmai ประกาศแจ้งปิดบริการชั่วคราว  มาตการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19  สวนน้ำ ทูบเทรค วอเตอร์พาร์ค เชียงใหม่  แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 กำหนดการเปิดติดตามได้ที่เพจ Tube Trek Water Park Chiangmai ซึ่งโอกาสนี้ทางสวนน้ำจะได้ทำความสะอาด ปรับปรุงป้องกัน ตามข้อแนะนำของภาครัฐ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านจะได้เข้ามาใช้บริการได้อย่างสบายใจและสนุกสนานกันเหมือนเดิม แล้วพบกันนะจ้าา

90120121 1270678986455369 4000731219833651200 o

14. ห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ เพื่อปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2563 มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 ห้วยตึงเฒ่าขอประชาสัมพันธ์ให้ นทท.ทุกท่านได้รับทราบห้วยตึงเฒ่าจะปิดบริการร้านอาหาร การตกปลาและทุกกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึง วันที่ 13 เมษายน 2563

90165833 683395855806525 8429066609108189184 n

15. อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก กรณี การขอคืนเงิน/ขอเลื่อนการจองที่พัก หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์ สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลย โดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ
โทร 025610777 ต่อ 1719 หรือ 02562076

90358127 2421593337940165 7834456841135325184 n

16. SF Cinema 64 สาขา ทั่วประเทศ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบไปหลายประเทศ ทั่วโลก SF Cinema ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด เพื่อ ความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกคน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ SF Cinema ยิ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยของเราผ่านช่วงเวลานี้ได้โดยเร็ว SF Cinema ขอแจ้งว่า เราจะปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ 64 สาขา ทั่วประเทศ เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 โดยลูกค้ายังคงสามารถติดตามข่าวสารของ SF Cinema ได้ผ่านทาง Social Media @WeLoveSF, #SFcinema และ SF Smart Call 1349
90197357 10157991522285833 3124700699112243200 o
90160015 10157991522850833 2068149511779254272 o
17. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ แจ้งประกาศปิดให้บริการชั่วคราวโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด เราจะร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด
84508741 637106623525963 2908797997426933760 n
Facebook Comments