สนามบินเชียงใหม่คุมเข้ม! ผู้ที่เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคน

4318

สนามบินเชียงใหม่คุมเข้ม! ผู้ที่เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคน

     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางในประเทศไทย จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จากท่าอากาศสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง) มายังจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ Download Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง โควิด 19 (COVID-19 Self Health Check) พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผู้โดยสารสามารถ Download Application และกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า ก่อนนำมาแสดงให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศต่อไป

QE7TyV.jpg