รพ.สวนดอก แจ้งรับผู้ป่วย ‘โควิด-19’ เข้ามารักษาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวย

14871

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แจ้งรับผู้ป่วย ‘โควิด-19’ เข้ามารักษาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงกับสนามมวย

     ประกาศจากคณะแพทยศาสตร์ มช. วันที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 12.00 น. เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระบุว่า เรียนประชาชนทุกท่าน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้โรงพยาบาลฯ ได้รับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้ามารักษาเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย รายที่ 1 ( ตามประกาศลงวันที่ 20/3/63) เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 32 ปี รายที่ 2 เป็นผู้ป่วยชายอายุ 25 ปี ทั้งคู่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับสนามมวย

     ปัจจุบันผู้ป่วยทั้งสองได้รับการรักษาอยู่ในห้องแยกความดันลบสําหรับผู้ป่วย ติดเชื้อทางเดินหายใจ ในตึกที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยเฉพาะ และ ไม่ได้ปะปนกับผู้ป่วยรายอื่นๆ อาการของผู้ป่วยขณะนี้ โดยทั่วไปดี ไข้ได้ลดลงแล้ว รับไว้ รักษาในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการและควบคุมการแพร่กระจายของโรคในชุมชน

     เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน จึงได้เฝ้าระวังและติดตามผู้ที่มีโอกาสสัมผัส กับผู้ป่วยรายดังกล่าวและได้ดําเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า จะรักษาอาการของผู้ป่วยให้หายเป็นปกติโดยเร็วที่สุด และขอ ขอบพระคุณสําหรับกําลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.

90068876 2902063309832006 3325117612743983104 o
90105213 2902063329832004 2158157638162972672 o

Facebook Comments