เปิดเว็บไซต์ทำแบบประเมินความเสี่ยงติด ‘โควิด-19’ เพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

blank

เปิดเว็บไซต์ทำแบบประเมินความเสี่ยงติด ‘โควิด-19’ เพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ลดการไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

     โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19″ แบบออนไลน์ โดยแบบสอบถามนี้ จัดทำเพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป โดยท่านสามารถทำแบบประเมินได้ที่ >> http://rajavithi.emergencymed.net/test/th_index.php

blank blank