เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ปิดให้บริการ จนถึง 31 มีนาคม 2563 พนักงานร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ ต้านทุกโรค 

620
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ปิดให้บริการ จนถึง 31 มีนาคม 2563 พนักงานร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ ต้านทุกโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ปิดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่ 19-31 มีนาคม 2563 รวมไปถึงอีกหลายสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ทางเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ก็จะได้ปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน จากที่ผ่านมา มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน แต่หลังจากมีการปิดให้บริการเป็นวันแรก พนักงานทุกคนจึงร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ถือเป็น Big cleaning day จากความตั้งใจที่จะทำมาหลายครั้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมต่อเนื่องทุกวัน วันนี้จึงมีโอกาสได้ช่วยกันทำความสะอาดชุดใหญ่ และหลังจากนี้ก็จะยังมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเหมือนเดิม ทุกๆ วัน พร้อมให้บริการในเดือน เมษายน นี้ต่อไป

S 15319335
S 15319337
S 15319338
S 15319339
S 15319340
S 15319341
S 15319342
S 15319344
S 15319345