ณ เวลานี้เราประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน สู้ไวรัส

4568

นายกฯ พร้อมตัดสินใจใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุด อาจกระทบประชาชนบ้าง แต่ขอให้อดทนร่วมมือก้าวผ่านวิกฤต

พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขอใช้เวลาช่วงนี้พิจารณาวางแผนทบทวนแนวทางรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังจากได้รับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆทั้งจากทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน และได้ออกมาตรการควบคุมการระบาดในระดับหนึ่งแล้ว เช่น ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวมทั้งจะประมวลข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายจนเห็นชอบร่วมกัน และพร้อมประกาศใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดหากถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเด็ดขาด และดูแลความปลอดภัยของทุกชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
.
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ทุกอย่างจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ไม่ยากลำบากจนเกินไปและสามารถปรับตัวได้ ขอเพียงทุกคนร่วมกันอดทนต่อความยากลำบาก พอเพียง เสียสละ คำนึงถึงส่วนรวม และแบ่งปันความสุขความทุกข์ไปด้วยกัน เพราะภัยโรคระบาดครั้งนี้เป็น “ภัยของชาติ” ไม่ใช่ “ภัยของคนใดคนหนึ่ง” และเวลานี้ไม่ใช่เวลาของการ “เอาชนะทางการเมือง” แต่เป็นเวลา “เอาชนะภัยของชาติ” จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนเข้าใจและจับมือกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตั้งใจทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเต็มกำลังตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้นายกรัฐมนตรี รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เราจะสู้ไปด้วยกัน
#โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม #ไวรัสปอดอักเสบ

Facebook Comments