รัฐช่วยค่าไฟฟ้า ลดลงร้อยละ3 นาน 3เดือน -คืนเงินประกัน -ส่วนโรงแรมขยายเวลาจ่ายไป 6 เดือน

คืนเงิน ไฟฟ้า

รัฐช่วยค่าไฟฟ้า บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาช

รัฐออก 3 มาตรการด้านไฟฟ้า เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 มีรายละเอียดดังนี้

1.ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)

2.ขยายเวลาการจ่ายค่าไฟฟ้า เฉพาะกิจการโรงแรมและกิจการให้เช่าอาศัย ผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับบิลประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยไม่คิดดอกเบี้ยและไม่งดจ่ายไฟฟ้า

3.คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

-เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่ม 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และจะเริ่มจ่ายเงินประกันคืนให้ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดปิดลงทะเบียน

-ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องเตรียมข้อมูลเพื่อลงทะเบียนดังนี้ 1)ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอใช้ไฟฟ้า 2)หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ขอใช้ไฟฟ้า 3)รหัสบัญชีแสดงสัญญา หรือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า แล้วดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จ

-ช่องทางการลงทะเบียน
1)การไฟฟ้านครหลวง เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตามช่องทางดังนี้
แอปพลิเคชั่น : MEA Smart Life
เว็บไซต์ : www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
Twitter : mea_news
Line : @meathailand
โทรศัพท์ 02-256-3333 (50 คู่สาย) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร.1130

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในภาพประกอบด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติม โทร.1129

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป