ชัดเจนแล้ว! ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งปิดสถานบริการและสถานที่ที่เข้าข่ายให้บริการเช่นเดียวกันทั้งหมดตลอด 14 วัน

blank

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมสั่งปิดสถานบริการและสถานที่ที่เข้าข่ายให้บริการเช่นเดียวกันทั้งหมดตลอด 14 วัน

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้สถานบริการและสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมประชาชนในจังหวัดฯ กว่า 200 แห่ง หยุดให้บริการประชาชนชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยยังเปิดโอกาสให้สถานบริการบางแห่งที่ติดปัญหาในการหยุดให้บริการ ได้ยื่นความประสงค์ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของร้าน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการต่อได้

blank

      อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ ในช่วงคืนที่ผ่านมา พบว่า ยังมีสถานประกอบการบางแห่งเกิดความสับสน และหากยังปฏิบัติตามแนวทางเดิม อาจจะมีบางแห่งที่ขาดระเบียบวินัย ลักลอบฝ่าฝืนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้การควบคุมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาทบทวน และเห็นพ้องกันว่า หลังจากนี้จะให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เข่าข่ายเป็นสถานที่ให้บริการ ให้ปิดการให้บริการเช่นเดียวกันหมดตลอดทั้ง 14 วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการตั้งคณะทำงาน เพื่อเข้าไปสำรวจข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งให้ปิดให้บริการ เพื่อหาแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการและพนักงานเหล่านี้

blank

      สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-119 ในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด ยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างเป็นทางการเพิ่มเติมอีก 1 ราย ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มียอดสะสมผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-119 รวมเป็น 3 ราย โดยได้รับการรักษาจนหายแล้ว 1 ราย อยู่ในระหว่างการรักษาอาการ 2 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยที่รอยืนยันผลตรวจอีก 6 ราย และต้องเฝ้าระวังอีก 24 ราย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยถึงตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ที่เข้าขายเฝ้าระวัง หรือผู้มีโอกาสติดเชื้อ รวมถึงไทม์ไลน์การเดินทางของผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเครือข่ายตามเส้นทางดังกล่าวได้ทราบและเฝ้าระวังตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันจะสั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วน งดการสร้างข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโรค COVID-19 เผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันความสับสนในการรับข้อมูล โดยให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขฯ แล้วเท่านั้น

blank

     ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ เพื่อวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค และจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวัน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

blank