blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ด่วน! มช. ประกาศพบผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

ด่วน! มช. ประกาศพบผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

-

ด่วน! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศพบผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

     วันที่ 20 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

     ตามที่มีผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ซึ่งมีการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ของคณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย เบื้องต้นตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสัมผัสเชื้อจาก บุคคลภายนอก และรอผลยืนยันอีกครั้ง ขณะนี้ผู้เรียนดังกล่าวได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนดังกล่าว ได้แยกกักตัวเองไปแล้วตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

     มหาวิทยาลัยขอแจ้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบว่า ผู้เรียนดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาในภาคเรียนปกติ และมิได้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เวลา พบปะไม่นาน และภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้ปิดทําการพร้อมทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน แล้ว

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blank

blank

Must Read

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS...

 คลังเผย รอ ครม. 11 พ.ค.พิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนโครงการ “เราชนะ” เพิ่มเติม อย่าหลงเชื่อ!! ข่าวปลอม หรือ SMS หลอกลวง ระวังตกเป็นเหยื่อ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลัง ครม.มีมติเห็นชอบหลักการข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเราชนะ จะได้นำเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยะจะให้ ครม.พิจารณา...
error: Alert: Content is protected !!