ด่วน! มช. ประกาศพบผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

43854

ด่วน! มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศพบผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

     วันที่ 20 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ตรวจพบเชื้อโควิด-19

     ตามที่มีผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program) ซึ่งมีการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ ของคณะวิทยาศาสตร์ 1 ราย เบื้องต้นตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสัมผัสเชื้อจาก บุคคลภายนอก และรอผลยืนยันอีกครั้ง ขณะนี้ผู้เรียนดังกล่าวได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้เรียนดังกล่าว ได้แยกกักตัวเองไปแล้วตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

     มหาวิทยาลัยขอแจ้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบว่า ผู้เรียนดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาในภาคเรียนปกติ และมิได้พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่เข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้เวลา พบปะไม่นาน และภาควิชาที่เกี่ยวข้องได้ปิดทําการพร้อมทําความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน แล้ว

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Comments