เชียงใหม่ พร้อมรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 หากเข้าสู่ระยะที่ 3

7067

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ หลังมีประกาศให้ปิดการให้บริการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมตั้งคณะทำงานเสริมรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 หากเข้าสู่ระยะที่ 3

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังการประชุมรับมือสถานการณ์เร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศขอให้สถานบริการและสถานที่คล้ายสถานบริการ กว่า 200 แห่ง ปิดการให้บริการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ โดยได้มอบหมายให้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจ และรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

     อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่พยายามจะดึงระยะที่ 2 ให้ได้นานที่สุด และได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อเตรียมความพร้อมหากเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยคณะทำงานดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผนในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ เพื่อจะได้ขอรับสนับสนุนมาเตรียมความพร้อม โดยมี นายแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พร้อมมีทีมของผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน ซึ่งการแบ่งทีมลักษณะนี้ เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นหัวหน้าทีม สามารถดำเนินการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในห้วงระยะที่ 2 ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ควบคุมการแพร่ระบาดได้ จึงขอให้พี่น้องชาวเชียงใหม่อย่าได้กังวล เพราะมีการเตรียมความพร้อมคู่ขนานไว้แล้ว