ละสังขารแล้ว ‘พระเทพวุฒาจารย์’ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ 19 มี.ค. 63 นี้

8687

ละสังขารแล้ว ‘พระเทพวุฒาจารย์’ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ 19 มี.ค. 63 นี้

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า พระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร .เชียงใหม่ ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อช่วงเช่าตรู่ที่ผ่านมา สิริรวม อายุ 94 ปี 74 พรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์คนสนิทเฝ้าจนวาระสุดท้าย ซึ่งทุกคนต่างอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ

     ทั้งนี้ได้มีการกำหนดการส่งน้ำสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร .เชียงใหม่โดยในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 09.00 น. จะได้มีการทำพิธีอาราธนาสรีระสังขารหลวงปู่ไปยังวิหารหลวง จากนั้นในเวลา 16.00 น. จะได้มีการจัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ เลยหลังจากนั้นจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมทุกวัน จนกระทั่งวันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม จะได้มีการทำพิธีทำบุญสัตตมวารครบ 7 วัน

     สำหรับพระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2468 โดยได้บวชเรียนศึกษาจนจบนักธรรมชั้นเอก ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งในปี.. 2553 เป็น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จนกระทั่ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภิโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นพระเทพวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ

Facebook Comments