Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ละสังขารแล้ว 'พระเทพวุฒาจารย์' เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ 19 มี.ค. 63 นี้

ละสังขารแล้ว ‘พระเทพวุฒาจารย์’ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ 19 มี.ค. 63 นี้

-

ละสังขารแล้ว ‘พระเทพวุฒาจารย์’ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ 19 มี.ค. 63 นี้

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า พระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร .เชียงใหม่ ได้มรณภาพอย่างสงบ เมื่อช่วงเช่าตรู่ที่ผ่านมา สิริรวม อายุ 94 ปี 74 พรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์คนสนิทเฝ้าจนวาระสุดท้าย ซึ่งทุกคนต่างอยู่ในอาการเศร้าเสียใจ

     ทั้งนี้ได้มีการกำหนดการส่งน้ำสรีระสังขารพระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร .เชียงใหม่โดยในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 09.00 น. จะได้มีการทำพิธีอาราธนาสรีระสังขารหลวงปู่ไปยังวิหารหลวง จากนั้นในเวลา 16.00 น. จะได้มีการจัดพิธีน้ำหลวงสรงศพ เลยหลังจากนั้นจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมทุกวัน จนกระทั่งวันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม จะได้มีการทำพิธีทำบุญสัตตมวารครบ 7 วัน

     สำหรับพระเดชพระคุณพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2468 โดยได้บวชเรียนศึกษาจนจบนักธรรมชั้นเอก ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งในปี.. 2553 เป็น เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จนกระทั่ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรฯ พระชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภิโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นพระเทพวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ

Must Read

สธ.เผย 60 จังหวัดคุมโควิด-19 ได้ดี สถานการณ์ดีขึ้น อาจประเมินผ่อนปรนมาตรการได้

กระทรวงสาธารณสุข เผย 60 จังหวัดถือว่าสถานการณ์ดี อาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ช้าเกินไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า...
error: Alert: Content is protected !!