เทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยัน ยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ทุกกิจกรรม พร้อมขอความร่วมมืองดเล่นน้ำโดยรอบคูเมือง ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

เทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยัน ยกเลิกเทศกาลสงกรานต์ทุกกิจกรรม พร้อมขอความร่วมมืองดเล่นน้ำโดยรอบคูเมือง ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19

     จากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ยกเลิกกิจกรรมในงานสงกรานต์ทั้งหมด เว้นแต่การตกแต่งเมืองและลานวัฒนธรรมเพื่อให้คงไว้ซึ่งบรรยากาศ เพื่อต้อนรับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่จะกลับมาเยี่ยมบ้าน รวมถึงคนที่อาจจะมาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขออนุญาตยกเลิกการตกแต่งเมืองและลานวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าทางงบประมาณ

     เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการงดเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการงดนำน้ำในคูเมืองมาสาดเล่น งดตั้งจุดสาดน้ำหน้าบ้าน งดการใช้ปืนฉีดน้ำ และ งดการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาเล่นน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

     เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก งดการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพอนามัยของท่าน และเพื่อความปลอดภัย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครเชียงใหม่