Tuesday, May 26, 2020
More
  Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 อบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประชาชนระดมทุกภาคส่วนยับยั้งไวรัสโควิด-19

  รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 อบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประชาชนระดมทุกภาคส่วนยับยั้งไวรัสโควิด-19

  รวมพลังชาวเชียงใหม่สู้ภัย โควิด-19 อบจ.เชียงใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและประชาชนระดมทุกภาคส่วนยับยั้งไวรัสโควิด-19

       จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากมีรายงาน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า จํานวนผู้ป่วยทั่วโลกเกินหลักแสนคน ในกว่า 115 ประเทศ ที่พบผู้ติดเชื้อ และจำนวน ผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 ราย จนในที่สุดทางองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ประกาศให้ การระบาดไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อ ทุกภาคส่วนทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ชีวิตและความเป็นอยู่ อย่างรุนแรงไปทั่วโลก

       จากการเปิดเผยของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้อนกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส โควิด-19 จึงได้เป็นแกนนําหลักเพื่อพนึกกําลังร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทําความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสําคัญ สถานีขนส่รถโดยสารสาธารณะ รถประจําท่า ตลาดสด ย่านการค้ารวมถึง ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน สถานบันเทิง กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตขอประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่างพร้อมใจร่วมแรง ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง

   200317 0021

   200317 0017

   200317 0019

   200317 0012

   200317 0011

   200317 0010

   200317 0009

   200317 0007

   200317 0008

   200317 0005

   200317 0013

   200317 0015

   200317 0002

   200317 0014

   200317 0022

   200317 0023

   200317 0003

   200317 0004

   200317 0001

  Must Read

  แจ้งดับไฟฟ้า! ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นี้

  แจ้งดับไฟฟ้า! ตั้งแต่บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เวลา 09.00-16.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี บริเวณแยกศูนย์ราชการฯ-แยกตลาดรวมโชค ฝั่งทิศเหนือ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 27...

  กิจกรรมฟื้นฟูปลูกป่าในโครงการ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เริ่มต้นที่เชียงใหม่

  กิจกรรมฟื้นฟูปลูกป่าในโครงการ Climate Festival “พลัง เหนือ ธรรมชาติ” การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เริ่มต้นที่เชียงใหม่ เก็บตกภาพกิจกรรมดีๆ ที่งาน Climate Festival @North ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้นำเยาวชนนักอนุรักษ์ของชนเผ่าปกาเกอะญอ แห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน นักคิด นักเขียนชื่อดัง 'ฌอน บูรณะหิรัญ' กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่...

  “เสี่ยตัน-โน้ส อุดม” เปิดพื้นที่ขายของ 3 ตลาดนัด 3,000 บูธ ใน 3 จังหวัด ให้ขายของฟรีช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

  "เสี่ยตัน-โน้ส อุดม" เปิดพื้นที่ขายของ 3 ตลาดนัด 3,000 บูธ ใน 3 จังหวัด ให้ขายของฟรีช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ตัน ภาสกรนที เผยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตัน ภาสกรนที เตรียมเปิดพื้นที่ตลาดนัด 3 จังหวัด ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาขายของได้ฟรีตามโครงการ ศอช. ศูนย์อำนวยพื้นที่ในการช็อปปิ้ง โดยระบุว่า...

  มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ดําเนินการ - กรณีไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือไม่มีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ต้องถูกคุมตัว กักไว้สังเกตอาการ 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เขียงใหม่ เชียงใหม่กําหนด โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้กํากับควบคุม - กรณีมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือมีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ให้กักตนเองในที่พํานักหรือที่พัก...

  ระบาดทั่วเชียงใหม่! หลังหญิงท้องแก่ถูกแก๊งมิจฉาชีพบุกถึงห้องหลอกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเชิดเงินหนี ล่าสุดพบมีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่ของเชียงใหม่

  ระบาดทั่วเชียงใหม่! หลังหญิงท้องแก่ถูกแก๊งมิจฉาชีพบุกถึงห้องหลอกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเชิดเงินหนี ล่าสุดพบมีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่ของเชียงใหม่ จากกรณีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายทุน อายุ 19 ปี ชาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ น.ส.นานยอน (ไม่มีนามสกุล) อายุ 20 ปี สัญชาติไทยใหญ่ ที่พักอาศัยอยู่หอพักย่าน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กรณีที่ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำทีมาเสนอขายสินค้าถึงห้องพัก ขณะที่แฟนสาวอยู่ภายในห้องเพียงลำพังช่วงกลางวันแสกๆ...
  error: Alert: Content is protected !!