Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจห้างสรรพสินค้าหลังประชาชนเริ่มมีการกักตุน ยืนยันสต็อกสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจห้างสรรพสินค้าหลังประชาชนเริ่มมีการกักตุน ยืนยันสต็อกสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ

-

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจห้างสรรพสินค้า พบมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว หลังประชาชนเริ่มมีการกักตุน ยืนยันสต็อกสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ

     จากกระแสความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนส่งผลให้ประชนเร่งชื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือน เฉพาะวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563 มีประชาชน ตื่นตัว ตามกระแสข่าวทางออนไลน์ ไปซื้อสินค้าเก็บไว้บริโภคเป็นจำนวนมากเกือบทุกห้างสรรพสินค้า

     โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 100 น. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตาม ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด Big C แม็คโคร โลตัส ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสำรวจและสอบถาม จากผู้จัดการ และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ในการเลือกซื้อสินค้า พบว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับสองวันก่อน โดยสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากที่สุดคือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง กระดาษชำระ ข้าวสารบรรจุถุง น้ำมัน นมยูเอชที น้ำดื่ม อย่างไรก็ตามพบว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวยังคงมีการเติมสต๊อกอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวัน ซึ่งทางโมเดิร์นเทรดยืนยันว่าสินค้ายังคงมีสต็อกอย่างเพียงพอเนื่องจากได้มีนโยบายบริหารจัดการสต็อกสินค้าเพื่อรองรับไว้แล้ว นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ความสะดวกต่อการขนส่ง จึงไม่เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนเหมือนในช่วงอุทุกภัยปี 2554 แน่นอน

 

Must Read

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว

สธ. เผยขณะนี้ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ตาก ได้แล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่าขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 จ.ตาก ได้แล้ว โดยภาพรวมการดำเนินงานเชิงรุกจากการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 10,607 ตัวอย่าง ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด...
error: Alert: Content is protected !!