แจ้งปิดจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ(มงฟอร์ต) ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กที่ชำรุด ช่วง 24-31 มี.ค. 63 นี้

blank

แจ้งปิดจุดกลับรถใต้สะพานมงฟอร์ต ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กที่ชำรุด ช่วง 24-31 มี.ค. 63 นี้

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กที่ชำรุด บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ด้านขาเข้าเมือง (ฝั่งหมู่บ้านปาล์มสปริงและโรงเรียนมงฟอร์ต) ซึ่งมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางดังกล่าว โดยให้ไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถแยกหนองหอยแทน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากพบเห็นการทำงานโปรดลดความเร็ว และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

QTiigN.jpg