✅✅ สธ. ยืนยัน ผู้ป่วยเสี่ยง “โควิด-19” รักษาฟรีทั้งรัฐและเอกชน

✅✅ สธ. ยืนยัน ผู้ป่วยเสี่ยง “โควิด-19” รักษาฟรีทั้งรัฐและเอกชน
——————————————————

📣 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง โควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจเพื่อรักษาได้ฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน โดยจะถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับกลุ่มยูเซป ในลักษณะผู้ป่วยวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย โดยเฉพาะบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงจะติดไวรัสโควิด – 19 สามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ทุกโรงพยาบาล

🔴 ส่วนบุคคลที่ไม่มีอาการหรือแพทย์ไม่ได้ระบุว่ามีความจำเป็นต้องตรวจ แต่มีความประสงค์จะตรวจ ต้องเสียค่าบริการ พร้อมยืนยัน ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยละ 90 อาการไม่หนักสามารถรักษาได้

📣 โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า อย่าแชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการแพร่ระบาด

✅✅ พร้อม ยืนยันว่า ไม่ว่าการระบาดจะไปสู่ระยะที่ 3 หรือไม่ รัฐบาลพร้อมรับมือและมีแผนการรับมืออย่างเต็มที่

🔴 แต่สิ่งที่สำคัญประชาชนต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้ที่ถูกต้องและร่วมกับรับผิดชอบต่อสังคม

#ข่าวจริงประเทศไทย #โควิด19 #กระทรวงสาธารณสุข