หน้ากากอนามัยขาดแคลนหนัก ชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ทำหน้ากากผ้าสวมแทน ตั้งเป้าไว้จะทำให้ครบ 6,000 ชิ้น

364

หน้ากากอนามัยขาดแคลนหนัก ชาวบ้าน อ.ดอยสะเก็ด ทำหน้ากากผ้าสวมแทน ตั้งเป้าไว้จะทำให้ครบ 6,000 ชิ้น

      ฝึกทำหน้ากากอนามัย เพื่อกลับไปสอนชาวบ้านในพื้นที่ทำหน้ากากผ้าสวมป้องกันฝุ่นPM 2.5 และไวรัสโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้เทศบาล ต.เชิงดอยสั่งซื้อมานานนับเดือน แต่ขาดตลาด ต้องหันมาทำหน้ากากผ้าแทนตั้งเป้าไว้จะทำให้ครบ 6,000 ชิ้น ส่วนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้แจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงไปแล้วรวม 1800 ชิ้น ขณะที่ในพื้นที่มีกลุ่มเสี่ยง 2 ราย เจ้าหน้าที่กักตัวดูอาการแล้ว ขณะที่ทั้งอำเภอ 28 รายมาจากประเทศเสี่ยงเฝ้ากักตัวเองดูแลกันเป็นอย่างดี

     โดยก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้สั่งหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 7 พันคน แต่พบว่าหน้ากากอนามัยสั่งไปแล้วนับเดือนก็ยังไม่ได้ เนื่องจากขาดตลาด ทำให้เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับในพื้นที่เพราะต้องเผชิญกับปัญหาถึง 2 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทั้งโรคไวรัสโควิด-19 และโรคาจากฝุ่นควันพิษPM2.5 เบื้องต้นทางเทศบาลได้จัดหาครู และเจ้าหน้าที่กองอนามัยเทศบาลฯ มาสอนตัวแทนชาวบ้าน 11 หมู่บ้านเข้ามารับการฝึกอบรมการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อที่ตัวแทนชาวบ้านเหล่านี้จะได้ไปสอนชาวบ้านในชุมชนตนเอง ซึ่งหลังจากนี้จะมีการแจกอุปกรณ์ 1 ชุดเพื่อให้ชาวบ้านไปฝึกเย็บใช้เองเป็นการแจกจ่ายให้กับประชาชนกว่า 6 พันคน ได้มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเทศบาลได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N95 ที่ทางการแพทย์ ให้กับกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ส่วนกลุ่มคนสุขภาพแข็งแรงให้ใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าแทน

     นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เปิดเผยว่าในห้วงเกิดการแพร่ะบาด และปัญหาฝุ่นควันPM2.5 เพิ่มขึ้นได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยไปเพื่อมาแจกจ่ายแต่นานนับเดือน ก็ยังไม่ได้แต่เท่าที่หาได้ก็แจกจ่ายไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักก่อนจะมาใช้หน้ากากแบบผ้า จะมีความหน้าถึง 3 ชั้น สามารถป้องกันได้ในเบื้องต้น พร้อมนำวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาให้ความรู้แก่ตัวแทนชาวบ้านได้รู้ถึงอัตรายจากโรคนี้ นำไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในชุมชน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงมีจำนวน 2 ราย ได้กักตัวเองทำตามคำแนะนำ มี อสม. และทีมแพทย์ เข้าไปช่วยดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดมีจำนวน 28 คน เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วกลับ ทุกคนได้กักตัวเองตามมาตรการเป็นอย่างดี