พรุ่งนี้(14 มี.ค. 63) แจ้งปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 60 สต. ยกเว้น E85 ลดลง 40 สต.

400
น้ำมันลดราคา เชียงใหม่

พรุ่งนี้(14 มี.ค. 63) แจ้งปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง 60 สต. ยกเว้น E85 ลดลง 40 สต.

      แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 60 สต. ยกเว้น E85 ลดลง 40 สต. มีผลวันพรุ่งนี้(14 มี.ค. 63) เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาอาจแตกต่างออกไปตามสถานีบริการในแต่ละพื้นที่

QBZQra.jpg