Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ กรมทางหลวงเผยก่อสร้างลานสาธารณะหน้าห้างเมญ่า เสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเปิดให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์

กรมทางหลวงเผยก่อสร้างลานสาธารณะหน้าห้างเมญ่า เสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเปิดให้คนพื้นที่และนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์

-

กรมทางหลวง เผยปรับภูมิทัศน์ลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม ความยาว 128 เมตร หน้าห้างเมญ่า จ.เชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมเปิดให้คนพื้นที่-นักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาการรุกล้ำ และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงเร่งแก้ไขปัญหาการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจร และลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์-กองบิน 41 บริเวณแยกรินคำและลานหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว

     นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ทำการตรวจรับงานก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อม ความยาว 128 เมตร (พื้นที่ประมาณ 950 ตร.ม.) บริเวณลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนและยังคงความสวยงาม

     นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงได้ทำการออกแบบและมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางจากสำนักสำรวจและออกแบบ รวมทั้งวิเคราะห์การจราจรของทางแยกร่วมด้วย การก่อสร้างลานกิจกรรมสาธารณะพร้อมสวนหย่อมบนที่ดินของกรมทางหลวงดังกล่าว มีการปรับลดระดับความสูงให้ใกล้เคียงกับระดับทางเท้า เพื่อให้ประชาชนทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และสร้างความชัดเจนระหว่างพื้นที่ลานกิจกรรมฯ กับพื้นที่ของเอกชน เพื่อลดปัญหาการรุกล้ำและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

     “กรมทางหลวงปรับปรุงพื้นที่ลานน้ำพุหน้าศูนย์การค้าเมญ่า เป็นลานกิจกรรมสาธารณะและสวนหย่อม ตามความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น สวยงามและมีทางเท้าที่ปลอดภัยเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญของเชียงใหม่ได้อย่างสะดวก” นายสราวุธ กล่าว

       นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า กรมทางหลวงยังมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณแยกรินคำถึงวัดเจ็ดยอดให้เป็นทางเท้าและทางจักรยานสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่ม

      โดยขณะนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นภายในเดือนพฤษภาคมจะเสนอของบประมาณก่อสร้าง และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2563

Must Read

(มีคลิป Video) “วราวุธ” ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง

(มีคลิป Video) "วราวุธ" ลงพื้นที่ม่อนแจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหารุกล้ำที่ดินป่าสงวน จ่อรื้อรีสอร์ตเพิ่มอีก 14 แห่ง เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมบนดอยม่อนแจ่ม หลังพบมีการบุกรุกและใช้พื้นที่สร้างบ้านพักรีสอร์ต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมามีรีสอร์ตบนดอยม่อนแจ่มถูกดำเนินคดีและสั่งรื้อถอนกว่า 30 ราย ส่วนอีกกว่า...
error: Alert: Content is protected !!