ชาวเชียงใหม่ แห่ต่อคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยธงฟ้า 4 ชิ้น 10 บาท ขายหมดเกลี้ยงภายใน 15 นาที

6155

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรหน้ากากอนามัยให้ร้านค้าเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัด 4 ชิ้น 10 บาท มีประชาชนต่อคิวรอซื้อจำนวนมาก ขายหมดภายใน 15 นาที

     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ต่อคิวรอซื้อหน้ากากอนามัย จากร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งในวันนี้ (12 มี.ค. 63) ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,800 ชิ้น จัดทำเป็นแพ็คๆ ละ 4 ชิ้น จำหน่ายให้ประชาชนในราคาแพ็คละ 10 บาท ซึ่งจำหน่ายให้ประชาชน 1 แพค ต่อ 1 คน เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อได้อย่างทั่วถึง โดยได้เริ่มจำหน่ายในเวลา 13.00 น. และจำหน่ายหมดในเวลาเพียง 15 นาที ซึ่งผู้ที่ซื้อหน้ากากอนามัยจะต้องลงทะเบียนแสดงสิทธิ์ เพื่อป้องกันการซื้อไปกักตุนด้วย โอกาสนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายด้วย

     โดยในวันนี้ ยังมีร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายใน อีก 2 ร้าน ร้านละ 1,800 ชิ้น ได้แก่ ร้านจงกำไร ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ น้ำตาลมินิมาร์ท ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย ซึ่งได้เปิดจำหน่ายในเวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา และจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วเช่นกัน

     ที่ผ่านมามีร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยไปจำหน่าย จำนวน 3 ร้าน ร้านละ 1,000 ชิ้น ได้แก่ ร้านสามยายซะป๊ะ อำเภอหางดง ร้านค้าชุมชนบ้านป่าห้า อำเภอสันกำแพง และร้านจงกำไร อำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมจำนวนหน้ากากอนามัยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรจากกรมการค้าภายใน จำนวนทั้งสิ้น 8,400 ชิ้น ซึ่งพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระจายไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง และราคาจำหน่ายต้องไม่เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด หากพบผู้กระทำความผิดจำหน่ายเกินราคา มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยขอให้ผู้พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว โทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1569

Facebook Comments