พรุ่งนี้(13 มี.ค. 63) แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 60 สต. ดีเซลปรับลด 30 สต.

471

พรุ่งนี้(13 มี.ค. 63) แจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลง 60 สต. ดีเซลปรับลด 30 สต.

     พรุ่งนี้น้ำมันลดอีกแล้ว‼️ แจ้งปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต. ยกเว้น E85 ลด 40 สต. ส่วนดีเซลลด 30 สต. มีผล 13 มีนาคม 2563 เวลา 05.00 น.

*ราคานี้เป็นราคาในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ราคาอาจแตกต่างออกไปตามพื้นที่และสถานีบริการ

Q4bhvk.jpg