เชียงใหม่เช้านี้ พบจุดความร้อนพุ่งถึง 456 จุด ส่งผลหมอกควันปกคลุมเกินค่ามาตรฐานทั่วทั้งเมือง

3047

เชียงใหม่เช้านี้ พบจุดความร้อนพุ่งถึง 456 จุด ส่งผลหมอกควันปกคลุมเกินค่ามาตรฐานทั่วทั้งเมือง

     วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานแจ้งจุด  Hotspot วันที่ 12 มี.ค. 63 (รอบเช้า) จำนวน 456 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 187 จุด ป่าอนุรักษ์ 260 จุด เขต สปก 5 จุด ชุมชนและอื่นๆ 3 จุด ริมทางหลวง 1 จุด โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

      โดยรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 11.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก มีฝุ่นควันหนาปกคลุมเมืองหนาแน่น

12MAR631
12MAR632
12MAR633
64349
64351