AIS สานต่อ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งความห่วงใย  มอบหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงาน ลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19

458
AIS สานต่อ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งความห่วงใย  มอบหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

AIS สานต่อ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งความห่วงใย  มอบหน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงาน ลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19

     เมื่อ 11 มีนาคม 2563 : นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ปัจจุบัน ประเทศไทยยังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่สร้างความวิตกกังวลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในการทำงานหนักเพื่อรับมือกับการดูแลผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงจำนวนมาก”

S 4153537

     “ดังนั้น เอไอเอสในฐานะผู้นำบริการดิจิทัลที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เราจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสูงสุด พร้อมส่งต่อความห่วงใยและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัย รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนคนไทยและบุคลากรกลุ่มดังกล่าว เอไอเอส โดย โครงการอุ่นใจอาสา จึงเดินหน้าสานต่อภารกิจคิดเผื่อเพื่อสังคมไทย ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานได้เริ่มออกเดินสายสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 40,000 ชิ้น ให้แก่ 4 โรงพยาบาลในเบื้องต้น ประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดหาหน้ากากอนามัย และเพื่อขอบคุณ พร้อมส่งกำลังใจให้กับทีมงานที่ยังคงต้องรับมือกับสถานการณ์นี้ไปอีกระยะหนึ่ง”

S 4153538

     ​นอกจากนี้ เอไอเอส ยังมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของพนักงานที่ทำงานให้บริการลูกค้าใน Touchpoint ต่างๆ เช่น พนักงาน AIS Shop, ช่างติดตั้ง AIS Fibre เป็นต้น บริษัทจึงได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นให้กับพนักงานใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ช่วงนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจอีกด้วย

S 4153539
S 4153540