ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ ปางช้างแม่แตง กำหนดจัดงาน “วันช้างไทย ๒๕๖๓” 

177

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ ปางช้างแม่แตง กำหนดจัดงาน วันช้างไทย ๒๕๖๓” 

     เพื่อเชิดชูเกียรติ เห็นคุณค่าของช้าง ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทยในอดีต และร่วมสืบสานและอนุรักษ์ช้างไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ

  • การเสวนาในหัวข้อ วิถีช้างไทยในปัจจุบัน” (วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) โดย ดร.นฤมล ศรียานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีรางวันระดับโลก เจ้าของภาพยนตร์สารคดีช้างไทย ๑๖ รางวัลนานาชาติ Elephant in Motionนส.พ.ดร.สิทธเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ สถาบันคชบาลในพระอุปถัมย์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง, คุณสิวาวุธ หมื่นแสน อุปนายกสมาคมสมาพันธ์ช้างไทย เจ้าของปางช้าง In to the wild อำเภอแม่วาง และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ จากศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศเรื่องช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • นิทรรศการ “ศิลปะเส้นทางช้างไทย” ศิลปะการเล่าเรื่องผ่านช้างไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยสู่สากล ผลงานศิลปินจากกลุ่มขัวศิลปะและศิลปินชาวเหนือ ที่ร่วมรังสรรค์งานประติมากรรมช้างจำนวน ๑๐๐  ตัว

  • การแสดงผลงานศิลปะจากช้าง, นิทรรศการ  “เรื่องของช้าง” และ ร่วม Workshop “ปั้นยาสมุนไพรช้าง” จากปางช้างแม่แตง

  • นิทรรศการ “วันช้างไทย” จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • นิทรรศการ Elephant Health Care จากสมาคมสมาพันธ์ช้างไทย 

  • การแสดงผลิตภัณฑ์ คอลเลคชั่นงานช้าง จากร้านค้าโซนนอร์ทเทิร์นวิลเลจ

    ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โซนนอร์ทเทิร์นวิลเลจ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

    สอบถามรายละเอียดและติดตามกิจกรรมได้ที่ FB, IG : CentralPlaza Chiangmai Airport หรือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ หรือ โทร.๐๕๓-๙๙๙-๑๘๘ ต่อ ๐